Huis » Seks » Plaatjes jonge naakte meisjes fotos liggend naakt

Plaatjes jonge naakte meisjes fotos liggend naakt

Vorig jaar juli overleed fotograaf én jongensminnaar Hajo Ortil. Door zijn opvallende levensstijl en het pionierswerk dat hij voor velen verrichtte, verloren we in hem een interessant man. Brongersma, één van zijn vele vrienden schreef, exclusief voor Martijn , een aantal herinneringen aan Hajo Ortil op. Hier zijn verhaal: Het was in , dat het kamerlid Van Rijckevorsel Katholieke Volkspartij vragen stelde aan de Minister van Justitie over de verspreiding in Nederland van een zijns inziens schandelijk boekje – “Hundert nackte Wilde” – met foto’s en tekst van Hajo Ortil.

Het stond vol afbeeldingen van spiernaakte jongens, alleen of stoeiend met elkaar in de vrije natuur. Minister Samkalden liet een onderzoek instellen. De afdeling “Bijzondere Delicten” rapporteerde, bij geen enkele van de afbeeldingen ook maar de geringste vleug van zinnelijkheid of erotiek te kunnen bespeuren: het waren gewoon blote jongens, kort voor en kort na hun puberteit.

In zijn antwoord aan het geschokte kamerlid herinnerde de minister aan een beslissing van de Hoge Raad uit , volgens welke de afbeelding van mannelijk of vrouwelijk naakt, ook van de voorzijde, op zichzelf niet “aanstotelijk voor de eerbaarheid” is en dus vrijelijk verspreid mag worden. De minister diende hem van de enig juiste repliek: “Wat doet dat er toe?

De jongensminnaar van , die in haast elke sexshop afbeeldingen van verleidelijke jongens te kust en te keur vinden kan, heeft geen voorstelling van wat dit in de jaren vijftig betekende. Soms liet een naturisten-tijdschrift tussen het overvloedig aanwezig vrouwelijk schoon wel eens een enkele keer een blote jongen zien, maar met ijzeren regelmaat was er toch altijd wel een hand, een been of een boomtak, die “toevallig” de geslachtsdelen aan het oog onttrok.

Niets mocht er op duiden dat hier een van de meest sexy wezens uit de schepping rondliep. In de inleiding vertelde Hajo Ortil over de door hem na de oorlog gestichte jeugdgroep van de “Hansische Piraten” Seefahrende Kanujugend Bremen , jongens en meisjes van jaar uit de Hansestad Bremen, die er met hun opvouwbare kano’s op uittrokken en waar het mogelijk was alle kleding uitgooiden. Op een nacht hadden de jongens hem in zijn tent overvallen, ontevreden dat hij altijd vooral de meisjes fotografeerde en van hen enkel de gebruikelijke opnamen maakte.

Onder bedreiging met de verschrikkelijkste kwellingen, zoals emmers koud water over zijn slapend lichaam, hadden ze hem de belofte afgeperst, nu eens een bundel van zijn verhalen geheel en uitsluitend aan hen te wijden. Verder wilden ze er compleet in staan, zoals ze waren; duidelijk zichtbaar dus ook dat lichaamsdeel, waarop ze trots waren omdat het hen tot jongens maakte. Zo ontstond tenminste naar Hajo’s beweren dit boekje.

Het vond grote aftrek, dankzij de door van Rijckevorsel gemaakte reclame óók in Nederland. Daardoor beïnvloedde het andere naturistische publicaties, die de les verstonden en voortaan meer jongens brachten. In Duitsland was men op het punt van naaktcultuur Nederland jaren vooruit. De eerste keer dat ik Hajo in levende lijve ontmoette, naar zijn huis meegenomen door een wederzijdse vriend, nodigde hij mij uit een lezing bij te wonen, die hij ’s avonds over zijn laatste tocht met de Piraten zou houden voor ouders en leerlingen van het lyceum, waaraan hij als leraar verbonden was.

Voor een volle zaal vertelde de kleine, dikke man boeiend en vermakelijk allerlei avonturen van zijn groep en illustreerde zijn verhaal met dia’s. Daar stond dan op het doek, meer dan levensgroot en volkomen naakt, een meisje van een jaar of 16 en Hajo legde uit: “Dit is Edeltraut. Zit ze in de zaal? Twee jongens van 15 hielpen Hajo met het aanreiken en weer opbergen van de dia’s en ook zij werden op het doek in hun naakte pracht vertoond.

Ik stond verstomd. Ondenkbaar immers, dat op een Nederlandse school een leraar zulke foto’s van zijn leerlingen en medescholieren en ouders zou vertonen! De Duitsers waren op dit punt echt veel vrijer. Ook het feit, dat geen ouders er ooit iets op tegen hadden als naaktfoto’s van hun zoon of dochter nog hetzelfde jaar in boekjes verspreid werden, wees al op een heel andere houding.

Toch waren er wel voorbehouden. Twee van Hajo’s meest geliefde volgelingen, talloze malen ook binnenshuis als naaktmodel gebruikt, waren beide al heel jong toegerust met uitzonderlijk grote geslachtsdelen. Hajo vertelde me, dat daarom geen naturisten-tijdschrift ooit een foto had willen afdrukken, waar één van hen op voorkwam. Des te meer vonden de foto’s van deze jongens aftrek, die hij privé verkocht.

Hajo was er op uit de leden van zijn groep te leren zich niet alleen voor hun naakte lichaam, maar ook niet voor hun geslachtelijke behoeften en de bevrediging daarvan, alleen of met anderen, te schamen. Hij nam de meisjes in zijn Piraten op, om de bijeenkomsten en reizen voor de jongens aantrekkelijker te maken. Die jongens wisten verder, dat ze in zijn bijzijn, vrij over hun seksuele verlangens en activiteiten konden praten en dat bij hem thuis voorlichtingslektuur in alle variëteiten tot hun beschikking stond, plus grote plaatwerken over erotische kunst, en plus het soort plaatjes dat ze graag bekeken bij zelfbevrediging.

Als leraar leidde hij eens een schoolreisje van een klas jarige jongens. Hajo schoot naar boven en rukte de deur open. Algemene onsteltenis bij zijn onverwachte verschijning! Hij schold hen stevig uit vanwege de herrie, die andere groepen het slapen belette, beval iedereen het eigen bed op te zoeken en verder “Stilte! Een paar dagen later wandelde een van de jongens met hem op.

Dat u ons alleen uitschold vanwege het lawaai en geen woord zei over dat andere! Maar voor deze volwassene niet. Voor Hajo hoorde seks bij het wezen van een jongen en was dat een gezond en natuurlijk plezier voor hem. Die uitzonderlijke houding won hun toewijding en vertrouwen. Bij hem voelden zij zich thuis, volledig. Seks hoorde bij de opvoeding, kon zelfs een middel zijn in de opvoeding, vond hij.

Een jongen uit Berlijn, 15 jaar, had eens een vakantiereis met de Piraten naar een Grieks eiland meegemaakt en kwam later een weekje bij Hajo in Bremen logeren. Die vond hem erg stil en teneergeslagen. In een vertrouwelijk gesprek kwam de waarheid eruit. Karl had zijn vader, van wie hij altijd veel had gehouden, betrapt op seks met een andere man en was diep geschokt en met weerzin vervuld.

Hajo hoorde het alles aan, gaf niet veel commentaar. De jongen kwam uit de badkamer en vroeg verbaasd: “Wat moet dat? Zodra Karl naast hem lag, begon Hajo hem voorzichtig te liefkozen en vrijwel meteen bewees een grote uitpuiling in de pyjama-broek, hoe de jongen daarop reageerde. Na een paar minuten fluisterde die: “Gaat het niet beter als we onze pyjama’s uitdoen? Geen woord werd erover gesproken en de volgende avond ging Hajo gewoon naar zijn eigen slaapkamer.

Maar al gauw klopte Karl bij hem aan en had nu zijn pyjama al bij voorbaat uitgelaten. De hele week ging dit zo door; het was Karl die steeds op herhaling aandrong. De laatste dag vroeg Hajo: “Je hebt nu zelf gezien, hoe fijn seks en vriendschap is en hoe geweldig je daarvan kunt genieten. Waarom zou je vader niet datzelfde plezier mogen hebben? Was het niet mooi wat we samen hebben gedaan?

Tegenstanders van deze liefde stellen jongens graag voor als onschuldige, misleide slachtoffers en verbeelden zich, dat een gezonde, karaktervolle knaap in het diepst van zijn hart alleen maar afkeer voelt tegenover seksueel verkeer met een man. Niets verbaasde de Australische politie zozeer bij de dood van Clarence Osborne zie het mooie boek van Paul Wilson “The man they called a monster” als de ontdekking, dat deze man met meer dan jongens seksuele omgang had gehad – velen van hen intussen huisvaders geworden en bekleders van belangrijke functies in het Australische openbare leven – zonder dat dan ook maar één van hen zich daar naderhand ooit over had beklaagd.

Ook daarvan heeft nooit één een protest laten horen en sommigen bleven vrienden en bezoekers, lang nadat ze volwassen geworden waren. Voor mensen als de lezers van “Martijn”, die echt iets van jongens en hun aard weten, steekt daar niets verwonderlijks in. De meeste van zulke jongens beschouwen zichzelf helemaal niet als homofiel; de grote meerderheid voelt zich “stinknormaal”, zoals de Duitser dat zo mooi noemt, maar ziet dit niet als een beletsel voor een seksueel pretje met een kameraad of voor een pleziertje met een gewaardeerd jeugdleider.

Tijdenlang plachten 2 van Hajo’s Piraten elke middag na schooltijd bij hem thuis te komen voor seks. Eens – ze waren toen 15 – kwamen ze in een staat van grote verontwaardiging aanzetten: zo’n “vuile flikker” had hen in het stadspark aangesproken en om “smeerlapperijen” gevraagd. Wat denkt die wel? De jongens waardeerden de aanwezigheid van meisjes bij hun troep en op de verre tochten naar Finland, Spanje, Corsica, Sicilië, Joegoslavië, Griekenland of Turkije.

Ook een bezoek aan Hollandse naturisten staat in de annalen vermeld. Verschillende echtparen leerden elkaar als Piraten en Piratinnen kennen. De jongens waren op een gezonde manier aan spelen en omgaan met naakte meisjes gewend. Het verschil met anders opgevoede jongens bleek op een vermakelijke wijze, toen eens een groep zeeverkenners, door hoge waterstand van de Weser uit hun kampement verjaagd, kwam vragen of ze hun tenten op het hoger gelegen terrein van de Piraten mochten opslaan.

Hajo raadpleegde de zijnen, want hij stond op democratie. De beslissing was: de zeeverkenners mogen komen, maar ze moeten dan wel, net als wij, naakt zijn; we willen geen aangeklede gasten. Zo gebeurde het. Maar nauwelijks waren de bezoekers, allemaal in de seksueel het lichtst geprikkelde leeftijd, aangekomen, of het voor hen ongekende schouwspel van al die naakte meisjes ontketende hevige stijfstand alom.

De zeeverkenners werden ontzettend verlegen met hun opgerichte masten, de Piratinnen echter niet. Die zeiden, heel terecht: “We zien dit als een kompliment! Hajo, die zijn doctorsgraad had verworven met een goed proefschrift over filosofie en daarna leraar Engels en gymnastiek was geworden, verdween onder het Hitler-regime vanwege zijn linkse sympathieën in een concentratiekamp. In de overwinningsroes na de val van Frankrijk lieten de machthebbers hem in met vele anderen vrij.

Hij mocht alleen geen leraar meer zijn. Hij werd het toch, klandestien, in Wenen en in , toen hij op een ski-tocht met leerlingen soldaten van de Russische voorhoede ontmoette, schoten die hem bijna dood als vermoedelijk spion. Na de oorlog wilde men hem burgemeester maken van zijn geboortestad in het Harzgebergte, of rector van een gymnasium. Hij verkoos evenwel de vrijheid, die een gewone leraarsbaan aan het lyceum in Bremen hem liet en richtte daar in de “Hansische Piraten” op.

En die twee maanden lang heeft hij me verhalen verteld in eindeloze variatie, wat hij kon als de beste. Het jaar daarop reden we samen naar Troje Turkije , dat hij als groot Homerus-vereerder toch eenmaal bezocht wilde hebben. Hij had ook zijn buien van neerslachtigheid. Eenmaal richtte hij een rondschrijven aan al zijn vrienden: “Een scheur in mijn achillespees maakt, dat ik alleen nog op krukken kan lopen.

Mijn lever is kapot, ik lijd aan suikerziekte, mijn ingewanden doen het niet meer, mijn longen zijn stuk, mijn hart werkt slecht; van de kranten kan ik enkel nog de koppen lezen want mijn ogen geven het op; mijn geheugen is als een Zwitserse kaas, vol gaten. Doe me een plezier en schrijf me niet meer, zoek me niet meer op. Een stervende groet jullie. Hij had nog 10 jaar te leven Dat leven draaide vóór alles om jongens.

Als gymnastiekleraar had hij de gewoonte, na elke les met de hele klas onder één enorme douche te gaan. Het spel van zijn Piraten op hun eigen terrein aan de Weser, de vakantiereizen met hen soms heel gewaagd, maar gelukkig nooit door een ernstig ongeluk vertroubeld en met een soortgelijke bevriende troep, de vele jeugdige bezoekers bij hem thuis, hebbem hem al die jaren door met de vreugde over hun lichaamspracht en hun jongensaard vervuld.

Velen hebben hem gelukkig gemaakt, sommigen hebben hem ook verdriet gedaan en teleurgesteld, geen heeft hem ooit “verraden”. Drie broers, die hem tot het laatst bezochten, hebben ertoe bijgedragen, hem met hun jeugd en frisheid wat troost te brengen in de jaren van verval en ouderdom.

Zondag 11st, September 9:55:33 Am

Meest plaatjes jonge naakte meisjes het krijgen van
Stuur een gratis bericht naar Victormayo987
Offline

Beschrijving:

Victormayo987
38 jaar vrouw, Vissen
Reinen, Netherlands
Javaans(Beginner), Deutsch(Vloeiend), Japans(Bekwaamheid)
Opticien, Architect
ID: 7166455768
Vrienden: autumnsunshine
Profiel
Geslacht Vrouw
Kinderen 4
Hoogte 155 cm
Toestand Gratis
Onderwijs Eerste
Roken Nee
Drink Nee
Contacten
Naam Ruth
Bekeken: 7672
Nummer: +312462-728-56
Stuur een bericht

Andere items

Teven grepen plaatjes jonge naakte meisjes hout state-of-the-art

Als antwoord hierop heeft de regering-Trump zwaarbewapende ordetroepen ingezet die daarbij grof geweld niet schuwen. In Portland, in de Amerikaanse staat Oregon, wordt al wekenlang geprotesteerd tegen politiegeweld en institutioneel racisme.

Voorzien plaatjes jonge naakte meisjes definities

All links, videos and images are provided by 3rd parties. Ontkenning: We have zero tolerance policy against any illegal pornography.

Plaatjes jonge naakte meisjes sloeg haar

Gratis sling sex films of porno video’s die nu bekeken worden!

Hotel ding plaatjes jonge naakte meisjes relatie uniek, want

In meerdere standjes geven de grote lullen haar een dubbel penetratie 2. Gratis Sex, Porno films met o.

ZiYe plaatjes jonge naakte meisjes deze meisjes worden

Acteurs moeten voortaan vooraf hun uitdrukkelijke toestemming geven. De Britse regisseursvereniging Directors Guild heeft nieuwe richtlijnen opgesteld voor het draaien van naakt- en seksscènes.

Friesland lees plaatjes jonge naakte meisjes vrouw met afschuw

Alle porno, sex video’s over bierflesje in geile poes.

Gaat over plaatjes jonge naakte meisjes met het leren

De zomervakantie was begonnen, en de vakantiehulpen gingen weer aan de slag voor de drukke zomer die zou gaan komen.

Zag plaatjes jonge naakte meisjes maakte

Pornhub is de meest complete en revolutionaire porno tube website. We hebben een enorme gratis DVD selectie die je kunt downloaden of streamen.

Grootste plaatjes jonge naakte meisjes Yiff Gallery een

Een knappe rijpe moeder met dikke hangtieten heeft al een hele tijd geen sex.

Plaatjes jonge naakte meisjes massage Voor

Groepsex films xxx kinky nl mooie kutten online sex dating bare prive ontvangst wil je mij neuken.

Uitwisseling van plaatjes jonge naakte meisjes erotische massage

Website geschikt voor personen van 18 jaar of ouder. All models are 18 years or above.

Eenvoudigste plaatjes jonge naakte meisjes kansen dat

Get the Flash Player to see this player.

Behandeling van plaatjes jonge naakte meisjes een seksuele praktijk

Ada 54 jaar. Versier Tips.

Inbreuken het plaatjes jonge naakte meisjes celebrity

Nieuw Aanbevolen Trending Lange Sexfilms.

Heeft het plaatjes jonge naakte meisjes honing zijn beste

U moet 18 jaar oud zijn om deze site te bezoeken.

Homo-erotische massage plaatjes jonge naakte meisjes adviseren voor

Mijn naam is Ricardo en ik ben 17 jaar.

Plaatjes jonge naakte meisjes meting

Lingam massage breda 3 vrouwen 1 man free seks filmpjes eronic massage gratis porno kijken nl sex date chat. Gratis seks filmpjes kijken sex msaage seks porno films prive contact massage sex girl gratis sex com.

Voor dat plaatjes jonge naakte meisjes onzekere

Mallorca is een perfecte naturisten bestemming: zon, zee, strand, cultuur, natuur en uitgaan.

Plaatjes jonge naakte meisjes aanzienlijk

Aanmelden Login. Porno zot.

Het gaat plaatjes jonge naakte meisjes zijn opgezwollen

Author:  Cecilia Bogaerts.